Låt Panacea hjälpa dig med din ansökan!

k

Utlysningar

Här följer datum för de ansökningsfönster som gäller för pågående eller i närtid kommande utlysningar. Kontakta oss gärna så hjälper vi till att sätta samman din ansökan. 

Regionala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna:
Ny utlysning mellan 2016-01-11 och 2016-02-29 (Alla PO)

Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige
Ny utlysning mellan 15 december 2015–18 februari 2016 (Alla PO)
Ansökningsomgången är öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling kopplat till integrerade territoriella investeringar.
Inom samtliga insatsområden prioriteras särskilt ansökningar med ett aktivt arbete för integration och mångfald.

Regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige
Ny utlysning mellan 12 januari -16 mars 2016 (Alla PO)

Sociala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna:
Ny utlysning mellan 2016-01-11 och 2016-02-29

  • Kompetenshöjning för bättre integration (PO 1:1)
  • Ökade möjligheter till arbete för utrikesfödda kvinnor (PO 2:1)
  • Kvinnor & män som är 55 år el. äldre som står utanför arbetsmarknaden (PO 2:1)

Sociala strukturfondsprogrammet Västsverige:
Ny utlysning under februari och mars 2016.

  • Utlysning inom programområde 1

Utlysningen handlar om kompetensutveckling för medarbetare och verksamma inom de organisationer som arbetar med mottagande av nyanlända. Här kommer Svenska ESF-rådet att i utlysningen eftersöka ett sammanhållet projekt i regionen.

  • Utlysning inom programområde 2

Utlysningen handlar om insatser för att öka övergångarna till arbete och studier för i första hand nyanlända som är aktuella för arbetsmarknadsinsatser. Här kommer Svenska ESF-rådet att eftersöka projekt som spänner över ett större geografiskt område och samverkan med Arbetsförmedlingen kommer att vara ett krav.

Sociala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige:
Ny utlysning under 1 februari och 18 mars 2016 inom programområde 1

  • Likabehandling på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden
  • Övergång från utbildning till arbetsliv

InterReg strukturfondsprogram 

InterReg Öresund- Kattegatt- Skagerrak:
Ny utlysning 2016-02-01-2016-03-04

InterReg Nordsjön:
Ny utlysning 2016-01-15-2016-02-29

Landsbygdsprogrammet inklusive LLU genom leadermetoden:
Löpande ansökningar för både offentliga aktörer, företag och ideell sektor

Tillväxtverket:
Löpande utlysningar för både offentliga aktörer och företag