Rätt väg till EU-medel.

Panacea hjälper dig hela vägen.

Rätt väg till EU-medel

”Vi hade tänkt oss ett utvecklingsprojekt av det här slaget. Kan vi växla upp projektet med EU-pengar?”. Det är ett förhållningssätt som vi på Panacea gillar.

Utgå från behoven istället för EU-kraven
Utgångspunkt bör enligt oss vara något som frågeställaren ändå hade velat satsa på. Vi minns hur det ofta var för några år sedan, när EU-medlemskapet och EU-stöden var något nytt och frågorna ställdes utifrån ett helt annat perspektiv:

”Vi har hört att man kan söka pengar från EU – kan du hjälpa oss att hitta på något projekt som passar EU-kraven?”

Panaceas bestämda uppfattning är att vi ska nyttja EU:s medel till att göra mer och bättre av sådant som vi ändå hade tänkt att satsa på. Det är så vi drar bäst nytta av de EU-pengar som finns i systemet.

Besöksadress

Panacea AB
Mjölbyvägen 84
573 43 Tranås

Postadress

Panacea AB
Mjölbyvägen 84
573 43 Tranås

Kontakt

Tel. +46 (0) 705-38 56 50
erik.nygards@panaceaab.se
www.panaceaab.se