Våra specialistområden.

Våra specialistområden

Det finns EU-stöd för väldigt många ändamål och vi har valt att specialisera oss på några särskilda sektorer. En sådan specialisering är kopplad till våra konsulters kompetensprofiler varför specialinriktningarna kan komma att förändras över tid. På Panaceas hemsida kan du alltid hitta de aktuella specialistområden vi jobbar med.

 • Infrastrukturutveckling (transportsektorn, i synnerhet tåg och järnväg)
 • Näringslivsutveckling (kompetenskluster, samverkansprojekt, social ekonomi)
 • Landsbygdsutveckling (projektstöd, företagsstöd, Leader, Lokal Ledd Utveckling)
 • Kompetensutveckling i organisationer
 • Skolutveckling

Vi erbjuder självklart även:

 • Finna möjliga och adekvata finansieringslösningar
 • Sökning, matchning och kontakt med potentiella partners
 • Projektledning och samordning
 • Administrations- och rekvisitionshantering
 • Uppföljning och analys av pågående eller genomförda projekt
 • Som extra stöttande resurs involverad med kort varsel

 

Besöksadress

Panacea AB
Mjölbyvägen 84
573 43 Tranås

Postadress

Panacea AB
Mjölbyvägen 84
573 43 Tranås

Kontakt

Tel. +46 (0) 705-38 56 50
erik.nygards@panaceaab.se
www.panaceaab.se