Affärsmodellen.

Hitta rätt väg med Panacea.

Vår arbetsmodell

Det är lätt att villa bort sig i EU:s bidragsdjungel. Stödprogrammen är många och det går helt klart att satsa fel om man inte har rätt kunskaper. Fel inriktning innebär bortkastade arbetstimmar, fördyrade projekt och frustrerade medarbetare. Genom att arbeta tillsammans med en specialiserad konsult som vet hur man navigerar i EU:s stödstruktur så spar du både pengar och energi.

När vi börjar arbeta tillsammans med en ny kund eller ett nytt projekt så följer vi en noggrant utarbetad arbetsmodell:

Kartläggning
Det är alltid viktigt att göra en ordentlig analys av den aktuella projektidén. Det är inte ovanligt att ett projekt kan behöva skruvas en del i syfte att göra det EU-fähigt och det är självklart en fördel att få reda på sådant så tidigt som möjligt i ett projektutvecklingsarbete. Panacea hjälper dig i det tidiga kartläggningsskedet att navigera rätt och vi ger dig tidiga råd när vi tror att du behöver vinkla projektet så att det vinner gehör hos beslutsfattarna. Alternativt talar vi på ett tidigt stadium om när vi bedömer att ett utvecklingsprojekt inte lämpar sig för medfinansiering från något EU-program.

Rekommendation
Utifrån kartläggningsarbetet lämnar vi en rekommendation om vilka vägval som vi tror är lämpligast för att nå de önskade målen. Rekommendationen brukar innehålla förslag om EU-program, lämpliga prioriteringar samt en föreslagen tid- och handlingsplan.

Besöksadress

Panacea AB
Mjölbyvägen 84
573 43 Tranås

Postadress

Panacea AB
Mjölbyvägen 84
573 43 Tranås

Kontakt

Tel. +46 (0) 705-38 56 50
erik.nygards@panaceaab.se
www.panaceaab.se