Om Panacea.

Om Panacea

Panacea AB grundades i oktober 2014. Namnet kommer från grekiskans Pan = allt och Akos = läkemedel och formulerat på svenska blir Universalmedel eller Patentlösning lämpliga översättningar. Att undertecknad valde namnet var inte så mycket ett utslag av hybris som behovet av ett passande namn som också funkar som webbdress, dvs utan å, ä och ö.

Att det blev just Panacea kan vi tacka grundarens son för, som en dag kom hem och berättade att han startat ett band som skulle heta, just det, Panacea. Det ville sig dock inte bättre än att sonen, några dagar senare, moloket kom hem och berättade att övriga bandmedlemmar med knapp majoritet hade röstat ner förslaget, varvid den nyblivne företagande pappan såg sin möjlighet. Att som nystartad företagare framställa sig själv som lösningen på alla problem såg han tydligen inte som några problem. Panacea AB skulle det nystartade företaget heta och när stölden väl var ett faktum återstod endast två små hinder. Att Bolagsverket kunde godkänna namnet och att domänadressen var ledig. Det gick bra till ungefär hälften. Bolagsverket hade inget att erinra mot namnvalet, däremot var panacea.se upptaget av någon som några år tidigare sökt lyckan som företagare inom hälsobranschen. Inte ens ett välriktat försök till domänadressförvärv lyckades, varför domänadressen till slut kom att bli den du nyss länkades till – panaceaab.se

Besöksadress

Panacea AB
Mjölbyvägen 84
573 43 Tranås

Postadress

Panacea AB
Mjölbyvägen 84
573 43 Tranås

Kontakt

Tel. +46 (0) 705-38 56 50
erik.nygards@panaceaab.se
www.panaceaab.se