Panacea konsulter.

Erik Nygårds

Erik arbetade som EU-samordnare i Tranås kommun under några år på 90-talet. Han var med om introduktionen av den allra första omgången av EU:s strukturfonder i samband med det svenska EU-medlemskapet.

Därefter har han följt utvecklingen av EU-arbetet från andra positioner, bland annat som kommunpolitiker i Tranås och som företrädare för bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen som har påverkats i stor omfattning av EU:s styrinstrument inom arbetsmarknadspolitiken. Erik har bland annat ansökt om ESF-medel för ett mångmiljonsprojekt som involverade åtta kommuner och Region Jönköpings län. Ansökan vann gehör hos beslutsfattarna och projektet bifölls. Han har även genomfört ett par rätt omfattande organisationsanalyser, dels en genomlysning av en mindre väl fungerande logistikavdelning i ett större industriföretag, dels en analys av en utbildningsorganisation som drabbats av omfattande och plötsliga kvalitetsproblem.

Erik har under 15 år varit delägare av och haft ledande positioner i HR-företaget Montico, i roller som v vd, vd samt affärsområdeschef för Verksamhetsutveckling och ledarskap. Erik har också erfarenhet som personalchef i ett större internationellt företag. Han har under senare år arbetat med näringslivsutveckling, företagsutveckling samt kompetensförsörjningsfrågor i Nässjö, med Nässjö Näringsliv AB som uppdragsgivare.

Under åren 2004-2011 var Erik ledamot av Bemanningsföretagens styrelse och ledamot av branschens förhandlingsdelegation vars uppdrag var att förhandla fram branschens olika kollektivavtal.

Erik är en engagerad fritidspolitiker (L) och ledamot av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen i Tranås samt i styrelsen för näringslivsbolaget Tranås United. Han är gruppledare och ordförande i den lokala partiorganisationen samt ledamot av partiets styrelse i länsorganisationen.

Erik har en filosofie kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap vid dåvarande Högskolan i Växjö (idag Linnéuniversitetet), ett universitet vid vilket han också tjänstgjorde som adjunkt under några år efter sin examen.

 

Besöksadress

Panacea AB
Mjölbyvägen 84
573 43 Tranås

Postadress

Panacea AB
Mjölbyvägen 84
573 43 Tranås

Kontakt

Tel. +46 (0) 705-38 56 50
erik.nygards@panaceaab.se
www.panaceaab.se