Ansöka om EU-medel

– hur går det till?

 

l

Ansökningshjälp

Att framgångsrikt skriva EU-ansökningar handlar till väldigt stor del om att förstå ett större sammanhang. EU:s stödinsatser har sällan som syfte att hjälpa någon enskild organisation eller enskild företagare. Syftet är nästan alltid större än så, även om vägen dit många gånger går genom enskilda organisationer. Att framgångsrikt skriva ansökningar handlar väldigt mycket om att förstå hur det förhållandevis lilla projektet passar in i en större struktur, men också att kunna uttrycka detta på ett lättillgängligt sätt.

Att ansöka om EU-medel – hur går det till?

Med Panacea som stöd så får du hjälp av konsulter som både har en djup programkompetens och en känsla för de större perspektiven. Panaceas konsulter är inte alltid bekväma att ha att göra med. Tror vi att ett projekt behöver skruvas på för att passa EU-logiken så talar vi om det på ett tidigt stadium, innan du har plöjt ner för mycket resurser i projektet. Sen är det givetvis upp till dig som kund att göra de slutgiltiga avvägningarna.

Självklart är Panaceas konsulter kunniga inom projektbudgetering och projektredovisning. Vi är uppdaterade vad gäller de specifika regler kring projektbudgetering som finns i respektive programområde.

Besöksadress

Panacea AB
Mjölbyvägen 84
573 43 Tranås

Postadress

Panacea AB
Mjölbyvägen 84
573 43 Tranås

Kontakt

Tel. +46 (0) 705-38 56 50
erik.nygards@panaceaab.se
www.panaceaab.se