Från idé till möjligt EU-projekt
på en förmiddag.

Det är lätt att villa bort sig i EU:s bidragsdjungel. Stödprogrammen är många. Att ansöka med fel inriktning innebär bortkastade arbetstimmar, fördyrade projekt och frustrerade medarbetare.

Att arbeta tillsammans med en specialiserad konsult som vet hur man navigerar i EU:s stödstruktur spar både pengar och energi. Panacea har mångårig och gedigen erfarenhet av såväl arbete kring projektansökningar och EU-finansiering som verksamhetsutveckling och projektledning.

Nu erbjuder vi din kommun en EU-kontrollbesiktning av era utvecklingsidéer.

Pris 24 900 kr

inkl EU-fondsinformation samt Idé-workshop (exkl. moms)

 

Så här går det till:

Vi redovisar de viktigaste EU-stöden för just din organisation. Genomgången innehåller även en TIPS FRÅN COACHEN-del kopplat till de olika projektfaserna FÖRANKRING, GENOMFÖRANDE och AVSLUT. Vi går även igenom vilka projekt och projektägare som hittills erhållit EU-stöd inom de olika programmen.

Nästa möte genomförs ca 3 veckor efter det första tillfället. Då tittar vi vidare på de idéer som uppkommit i organisationen mellan första och andra mötestillfället. Under en heldag genomför vi en TESTA DIN IDÉ-workshop” där Panaceas kompetenta projektutvecklingskonsulter agerar besiktningsmän. Vi kommer då att bedöma era projektidéer samt ger handfasta tips och råd som ökar chanserna till att få projektmedel från EU:s olika program. Vi ser gärna ett deltagande från olika delar av den kommunala verksamheten för att få fram olika typer av projektidéer och samtidigt erbjuda ett forum för erfarenhetsutbyte och lärande.

Vill er organisation ha ytterligare stöd utöver detta så kan vi på Panacea göra en skriftlig rapport med återkoppling kring de projektidéer som önskas. Denna del är ett valbart tillägg mot extra kostnad.

Vi kan lova er två mycket intressanta och givande mötestillfällen, som ger värdefulla tips och verktyg i arbetet med att ansöka om projektmedel via EU:s olika program.

Låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi mer.

Per Andersson
per.andersson@panaceaab.se
0703-81 57 81

Erik Nygårds
erik.nygards@panaceaab.se
0705-38 56 50